تحلیل

57- تحلیل طلای جهانی
56- جواب کویز طلای جهانی
55- جواب کویز طلای جهانی
54- کویز طلای جهانی
53- تحلیل طلای جهانی
52- تحلیل طلای جهانی
51- تحلیل طلای جهانی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
50- تحلیل بیتکوین و طلا
49- تحلیل بیتکوین و طلا
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
48- تحلیل طلای جهانی