تحلیل شاخص بانکی ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

تحلیل شاخص بانکی ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ :


تحلیل شاخص بانکی
تحلیل گر: سارا فلاح
۱۷ آذر ۱۴۰۲
   این شاخص هم در یک کانال به زیبایی در حال حرکت هست.
در حال حاضر به سقف استاتیک برخورد کرده.rsi از ناحیه اشباع خرید خارج شده است.
بنابراین برای این شاخص هم انتظار داریم حداقل تا محدوده ۹۰ هزار واحد اصلاحی رو داشته باشد.

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر