تحلیل تکنیکال طلای جهانی

تحلیل تکنیکال طلای جهانی :


تحلیل تکنیکال طلای جهانی
تحلیل گر: شهیر محمدنیا
   از نظر تکنیکالی شاهد رسیدن انس به مقاومت افقی بسیار مهم ۲۰۰۰ دلار هستيم.
  یک محدوده روانی بسیار مهم که در صورت شکستن معتبر آن انتظار تحقق تارگت ۲۰۶۰ دلار را خواهیم داشت.
 محدوده ۱۹۳۰ دلار نیز  حمایت مهم انس است.
قیمت در حال حاضر در حال نوسان در کانال باریک ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ است.
با توجه به شرایط بنیادی و مطالب بنیادی احتمال ادامه صعود بيشتر داده می شود. 

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر