تحلیل نماد #غزر ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

تحلیل نماد #غزر ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ :


تحلیل نماد #غزر
تحلیل گر : خانم سارا فلاح
۱۲ آبان ۱۴۰۲
  #غزر
با افت شدیدی که داشته است، تقریبا تمام رشدی که در یک سال گذشته را داشته رو پس گرفت.
در حال حاضر روی حمایت ۳۲۰ تومان را شکسته و آن را تبدیل به مقاومت کرده است.
پس  از بعد تکنیکالی، انتظار داریم که تا کف تاریخی خودش یعنی محدوده ۲۸۰ نزول داشته باشد.

 

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر