انتشار داده NFP

انتشار داده NFP :


داده NFP
تحلیل گر: آقای شهیر محمد نیا
۱۲ آبان ۱۴۰۲
   انتشار داده های NFP 
انحراف معیار قابل در همه داده ها و ادیت اشتغال
افزایش تقاضا برای طلا و افت شاخص دلار 
 

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر