تحلیل نماد #فولاد ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

تحلیل نماد #فولاد ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ :


تحلیل نماد #فولاد
تحلیل گر:خانم سارا فلاح
۱۲آبان ۱۴۰۲
  #فولاد
پس از ساختار سروشانه معکوسی که داد و باتوجه وضعیت بنیادی انتظار صعود تا سقف قبلی رو داشتیم که با ورود ریسک سیستماتیک این انتظار تا حدی به تعویق افتاد اما در حال حاضر همچنان گاردی که مشاهده می‌شود یک گارد صعودیه و انتظار داریم در صورت بهتر شدن وضعیت بازار مقاومت افقی پیش رو ۵۸۰ رو بشکند و خیز برای سقف تاریخی را بردارد.

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر