تحلیل نماد #خساپا ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

تحلیل نماد #خساپا ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ :تحلیل نماد #خساپا
تحلیل گر : شهیر محمد نیا
۱۲ آبان ۱۴۰۲
 

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر