تحلیل تکنیکال طلای جهانی ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

تحلیل تکنیکال طلای جهانی ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ :


تحلیل تکنیکال طلای جهانی
تحلیل گر :آقای شهیر محمد نیا
۱۲آبان ۱۴۰۲

  همانطور که در نمودار مشاهد می شود پس از صعود قدرتمند و شارپ انس شاهد توقف حرکتی و استراحت در محدوده مقاومتی بسیار مهم استاتیکی هستیم.
هنوز شکست معتبر این مقاومت تایید نشده است. 
هرچند شاهد نفوذ های به مقاومت هستیم اما نشانه های شکست معتبر هنوز دیده نمی شوند.
اگر تریگر های صعود صادر شوند تارگت صعودی اول محدوده ۲۰۶۰ دلار در هر انس است که سقف تاریخی انس محسوب می شود و در صورت عدم شکست نزولی حداقل تا ۱۹۰۰ را متصور هستیم.
اما با توجه به گام حرکتی و ریسک های جهانی از جمله بحران غزه امکان صعود پس از استراحت داده می شود. 
توجه به داده های NFP در روز جمعه برای حرکت آتی تعیین کننده خواهد بود.

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر