تحلیل نماد #اخابر ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

تحلیل نماد #اخابر ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ :


تحلیل نماد اخابر
تحلیل گر: خانم سارا فلاح
۱۱ آبان ۱۴۰۲
  #اخابر
در یک کانال نزولی از اردیبهشت امسال در حرکت بوده و با رسیدن به میدلاین کانال که هم پوشانی دارد با سطح ۷۸.۶ فیبوناچی واکنش مثبت نشان داده است و یک گارد صعودی قوی گرفته است.
دراین سهم افزایش حجم داریم، با کندل با بدنه بزرگ و اندیکاتورها که از ناحیه ۵۰ خارج شده اند.
در حال حاضر  سهم درگیر مقاومت افقی و سقف کانال نزولی است که باید دید در روزهای آینده  آیا می تواند این ناحیه را بشکند؟.
ولی با توجه به گارد صعودی احتمال شکستن این مقاومت زیاد می باشد.

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر