تحلیل نماد#وتوسم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

تحلیل نماد#وتوسم ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ :


تحلیل نماد #وتوسم
تحلیل گر : خانم سارا فلاح
۱۰ آبان ۱۴۰۲
نماد  #وتوسم یکی از ارزان های بازار است که فعلا با پی بر ایی ۳ معامله میشود.
این سهم از آن سهم‌های بلند مدتی است که انتظار رشد شارپ از آن نداریم و تکنیکالی هم که  از آن می‌بینیم درگیر مثلث می باشد.
این سهم ۲۰ آبان یک مزایده داره که احتمالا  نتیجه مزایده مشخص می‌کند که سهم روبه کدام طرف مثلث رو می شکند.

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر