تحلیل نماد کرازی

تحلیل نماد کرازی :


 تحلیل تکنیکال نماد کرازی 
تحلیلگر: سروش تحویلدار
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

در نماد کرازی شاهد شکل گیری کانال صعودی هستیم که قیمت در نزدیکی کف کانال قرار گرفته  و با برخورد به کف کانال صعودی در حوالی قیمتی 135 که محدودی حمایتی قبل نیز هست میتوان با تایید و تریگر مناسب  با هدف سقف کانال وارد پوزیشن شد

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر