تحلیل بازار

تحلیل بازار :


تخلیل بازار سرمایه  و پیش بینی آن در  رسانه پیش گشایش

تحلیلگر: سارا فلاح

 

افزودن نظر

نظرات :
0 0 نظر